با سلام

خدمت دوستان عزیز

به دلائلی از پرشین بلاگ اسباب کشی کردیم و به بلاگ فا رفتیم انشا الله

از این به بعد اونجا در خدمت هستیم .اینم آدرسش

www.mehrr.blogfa.com 

یا حق

/ 3 نظر / 16 بازدید

سلام مهراوه من…سلام. مثل این است که تا به حال هر سلامی داده ام سرابی بیشتر نبوده، مهراوه من فکر می کنم تا به حال تمام حرکات من نمادی بوده است برای عقل و فکرم…احساس می کنم تمام عمر را با نقاب زیسته ام. مهراوه من دلم گرفته…از این جفاهای بیمورد، از این احساسات حقیر، از این خنده های بیدلیل…از این رفتارهای فریبنده خسته شدم. گویی بین من و این بشر سالین دراز فاصله افتاده است.می خواهم فریادم را با تمام وجود بر کشم اما دیگر برایم حنجره ای باقی نمانده…

امير

سلام مهراوه من…سلام. مثل این است که تا به حال هر سلامی داده ام سرابی بیشتر نبوده، مهراوه من فکر می کنم تا به حال تمام حرکات من نمادی بوده است برای عقل و فکرم…احساس می کنم تمام عمر را با نقاب زیسته ام. مهراوه من دلم گرفته…از این جفاهای بیمورد، از این احساسات حقیر، از این خنده های بیدلیل…از این رفتارهای فریبنده خسته شدم. گویی بین من و این بشر سالین دراز فاصله افتاده است.می خواهم فریادم را با تمام وجود بر کشم اما دیگر برایم حنجره ای باقی نمانده…

امير

مهراوه من کمکم کن تا بار دیگر از اوج نگاه کنم ،اوجی که مثل بوسه بر روی لبانم باشد… مهراوه مهراوه مهراوه…پیش ها احساس می کردم با گفتن نامت ارام میشوم… با گفتن نامت گویی تمامی نگاه هایم خالی از پیام میشدند…مهراوه من چه ساده بودم که پیامت را نگرفتم…مرا ببخش!